Livet är kort! Befria dig från det som hindrar dig att leva det fullt ut. När du gjort behandlingen kommer du att bli medveten om din inre styrka och du har tillägnat dig tekniker som du kan använda i din fortsatta personlighetsutveckling.
 

Behandlingen präglas av lätthet och utgår från NLP-principen, neurolingvistisk programmering, en vetenskaplig metod som tar fasta på samspelet mellan sinne, språk och beteende.

Behandlingen pågår 4-6 timmar. Vi arbetar med andning och rörelse kombinerat med att jag berättar om de olika djurens levnadssätt och beteende. På så sätt kan den negativa föreställningen om t.ex. en orm börja förändras. Med hjälp av bilder, gummidjur och till slut mötet med min orm eller spindel kommer du att kunna försona dig med det som tidigare verkat så skrämmande.
 
Till sist. Beröm dig själv för att du besökt denna hemsida och läst om behandlingen! Oavsett vad detta leder till så har du åtminstonde för en kort stund förespeglat din hjärna en annan verklighet, fri från rädsla! Kanske detta är första steget till en annan framtid.
Startsidan Företaget Om mig, artiklar Fobibehandling Föredrag Djurvisningar Kontakt, länkar Gästbok